Thursday, 24 October 2013

Makyong: Raja Kecik Dewa Laksana

Teruskan Membaca...

Wednesday, 23 October 2013

BELIAN DADU

BELIAN DADU
Teruskan Membaca...

PENGENALAN

Muzik Malaysia  mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon, Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. Genre- genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. Dalam kursus ini, pelajar didedahkan dengan pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal salah satu genre.
Teruskan Membaca...
 

MZU3117 Muzik Malaysia Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template